051260 พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา และอำลาสถาบัน

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10