พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2560 วันที่ 9 มกราคม 2560

พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2560 วันที่ 10 มกราคม 2560 อัลบัม 1

พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2560 วันที่ 10 มกราคม 2560 อัลบั้ม2