วันซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2559 กล้อง 1 วันที่ 8-9 มกราคม

พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2559 กล้อง 1

พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2559 กล้อง 2