082058 กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4 5 6