062258 นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงจิ่งหง ประเทศจีน

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2 3 4