พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2558

พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2558 กล้อง1
พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2558 กล้อง2
พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2558 กล้อง3
พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2558 กล้อง4
พิธีมอบรางวัลกระแส ชนะวงศ์ และประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2558 กล้อง5