วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย นำโดย ศ.ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้รับใบอนุญาต และดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดี บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ประเทศลาว

Thumbnail Image Table
IMG_1870.JPG
4/3/2555 8:37:28

Size (KB)  :  4,027 KB
IMG_1871.JPG
4/3/2555 8:37:34

Size (KB)  :  3,949 KB
IMG_1872.JPG
4/3/2555 8:37:46

Size (KB)  :  3,761 KB
IMG_1873.JPG
4/3/2555 8:37:54

Size (KB)  :  3,427 KB
IMG_1874.JPG
4/3/2555 8:38:06

Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_1875.JPG
4/3/2555 8:38:22

Size (KB)  :  3,172 KB
IMG_1876.JPG
4/3/2555 8:38:48

Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_1877.JPG
4/3/2555 8:38:50

Size (KB)  :  2,779 KB
IMG_1878.JPG
4/3/2555 8:39:04

Size (KB)  :  2,781 KB
IMG_1879.JPG
4/3/2555 8:39:06

Size (KB)  :  2,359 KB
IMG_1880.JPG
4/3/2555 8:40:34

Size (KB)  :  3,963 KB
IMG_1881.JPG
4/3/2555 8:40:38

Size (KB)  :  4,046 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27