รวมภาพถ่ายในงานวัดเทาทองครองใจ เทิดไท้องค์ราชัน  |  ถ่ายภาพโดย อ.ชัยวัฒน์+อาบจิตร  |  28/6/2554
 
Thumbnail Image Table
IMG_4009_resize
Date: 25/7/2554 18:16:57

Size (KB): 92 KB
IMG_4010_resize
Date: 25/7/2554 18:17:02

Size (KB): 107 KB
IMG_4011_resize
Date: 25/7/2554 18:17:06

Size (KB): 108 KB
IMG_4012_resize
Date: 25/7/2554 18:17:10

Size (KB): 90 KB
IMG_4013_resize
Date: 25/7/2554 18:17:11

Size (KB): 95 KB
IMG_4014_resize
Date: 25/7/2554 18:17:14

Size (KB): 120 KB
IMG_4015_resize
Date: 25/7/2554 18:17:17

Size (KB): 95 KB
IMG_4016_resize
Date: 25/7/2554 18:17:20

Size (KB): 82 KB
IMG_4019_resize
Date: 25/7/2554 18:17:22

Size (KB): 130 KB
IMG_4021_resize
Date: 25/7/2554 18:17:24

Size (KB): 135 KB
IMG_4022_resize
Date: 25/7/2554 18:17:28

Size (KB): 120 KB
IMG_4023_resize
Date: 25/7/2554 18:17:30

Size (KB): 168 KB
IMG_4024_resize
Date: 25/7/2554 18:17:33

Size (KB): 169 KB
IMG_4025_resize
Date: 25/7/2554 18:17:35

Size (KB): 120 KB
IMG_4026_resize
Date: 25/7/2554 18:17:38

Size (KB): 103 KB
IMG_4027_resize
Date: 25/7/2554 18:17:41

Size (KB): 89 KB
IMG_4029_resize
Date: 25/7/2554 18:17:43

Size (KB): 131 KB
IMG_4032_resize
Date: 25/7/2554 18:17:45

Size (KB): 206 KB
IMG_4033_resize
Date: 25/7/2554 18:17:48

Size (KB): 95 KB
IMG_4034_resize
Date: 25/7/2554 18:17:52

Size (KB): 100 KB
IMG_4035_resize
Date: 25/7/2554 18:17:54

Size (KB): 184 KB
IMG_4036_resize
Date: 25/7/2554 18:17:56

Size (KB): 179 KB
IMG_4037_resize
Date: 25/7/2554 18:17:58

Size (KB): 131 KB
IMG_4038_resize
Date: 25/7/2554 18:18:00

Size (KB): 194 KB
IMG_4039_resize
Date: 25/7/2554 18:18:02

Size (KB): 142 KB
IMG_4040_resize
Date: 25/7/2554 18:18:04

Size (KB): 137 KB
IMG_4041_resize
Date: 25/7/2554 18:18:06

Size (KB): 146 KB
IMG_4042_resize
Date: 25/7/2554 18:18:08

Size (KB): 129 KB
IMG_4043_resize
Date: 25/7/2554 18:18:10

Size (KB): 160 KB
IMG_4044_resize
Date: 25/7/2554 18:18:13

Size (KB): 184 KB
IMG_4045_resize
Date: 25/7/2554 18:18:15

Size (KB): 181 KB
IMG_4046_resize
Date: 25/7/2554 18:18:17

Size (KB): 179 KB
IMG_4047_resize
Date: 25/7/2554 18:18:19

Size (KB): 178 KB
IMG_4054_resize
Date: 25/7/2554 18:18:21

Size (KB): 188 KB
IMG_4056_resize
Date: 25/7/2554 18:18:23

Size (KB): 151 KB
IMG_4057_resize
Date: 25/7/2554 18:18:27

Size (KB): 110 KB
IMG_4058_resize
Date: 25/7/2554 18:18:29

Size (KB): 134 KB
IMG_4059_resize
Date: 25/7/2554 18:18:32

Size (KB): 77 KB
IMG_4060_resize
Date: 25/7/2554 18:18:35

Size (KB): 77 KB
IMG_4061_resize
Date: 25/7/2554 18:18:37

Size (KB): 144 KB
IMG_4062_resize
Date: 25/7/2554 18:18:39

Size (KB): 118 KB
IMG_4063_resize
Date: 25/7/2554 18:18:42

Size (KB): 128 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6