พิธีประสาทปริญญาบัตรและวันกระแส ชนะวงศ์ 2554

Thumbnail Image Table
IMG_0002_resize
12/1/2554 14:37:56
Size (KB)  :  230 KB
IMG_0008_resize
12/1/2554 14:37:59
Size (KB)  :  282 KB
IMG_0024_resize
12/1/2554 14:38:02
Size (KB)  :  171 KB
IMG_0031_resize
12/1/2554 14:38:05
Size (KB)  :  369 KB
IMG_0034_resize
12/1/2554 14:38:08
Size (KB)  :  370 KB
IMG_0040_resize
12/1/2554 14:38:13
Size (KB)  :  318 KB
IMG_0041_resize
12/1/2554 14:38:20
Size (KB)  :  167 KB
IMG_0042_resize
12/1/2554 14:38:24
Size (KB)  :  296 KB
IMG_0048_resize
12/1/2554 14:38:28
Size (KB)  :  187 KB
IMG_0050_resize
12/1/2554 14:38:31
Size (KB)  :  113 KB
IMG_0055_resize
12/1/2554 14:38:34
Size (KB)  :  301 KB
IMG_0058_resize
12/1/2554 14:38:36
Size (KB)  :  238 KB
IMG_0062_resize
12/1/2554 14:38:39
Size (KB)  :  282 KB
IMG_0084_resize
12/1/2554 14:38:41
Size (KB)  :  248 KB
IMG_0085_resize
12/1/2554 14:38:44
Size (KB)  :  395 KB
IMG_0086_resize
12/1/2554 14:38:48
Size (KB)  :  326 KB
IMG_0087_resize
12/1/2554 14:38:50
Size (KB)  :  397 KB
IMG_0088_resize
12/1/2554 14:38:52
Size (KB)  :  390 KB
IMG_0089_resize
12/1/2554 14:38:54
Size (KB)  :  398 KB
IMG_0090_resize
12/1/2554 14:38:57
Size (KB)  :  352 KB
IMG_0091_resize
12/1/2554 14:38:59
Size (KB)  :  361 KB
IMG_0096_resize
12/1/2554 14:39:01
Size (KB)  :  357 KB
IMG_0099_resize
12/1/2554 14:39:04
Size (KB)  :  353 KB
IMG_0101_resize
12/1/2554 14:39:06
Size (KB)  :  283 KB
IMG_0106_resize
12/1/2554 14:39:08
Size (KB)  :  271 KB
IMG_0114_resize
12/1/2554 14:39:10
Size (KB)  :  259 KB
IMG_0119_resize
12/1/2554 14:39:13
Size (KB)  :  260 KB
IMG_0122_resize
12/1/2554 14:39:15
Size (KB)  :  299 KB
IMG_0125_resize
12/1/2554 14:39:17
Size (KB)  :  377 KB
IMG_0131_resize
12/1/2554 14:39:19
Size (KB)  :  320 KB
IMG_0133_resize
12/1/2554 14:39:23
Size (KB)  :  181 KB
IMG_0135_resize
12/1/2554 14:39:25
Size (KB)  :  334 KB
IMG_0152_resize
12/1/2554 14:39:27
Size (KB)  :  269 KB
IMG_0154_resize
12/1/2554 14:39:29
Size (KB)  :  253 KB
IMG_0169_resize
12/1/2554 14:39:33
Size (KB)  :  120 KB
IMG_0173_resize
12/1/2554 14:39:35
Size (KB)  :  271 KB
IMG_0174_resize
12/1/2554 14:39:38
Size (KB)  :  171 KB
IMG_8971_resize
12/1/2554 14:39:40
Size (KB)  :  243 KB
IMG_8972_resize
12/1/2554 14:39:42
Size (KB)  :  196 KB
IMG_8984_resize
12/1/2554 14:39:44
Size (KB)  :  287 KB
IMG_8989_resize
12/1/2554 14:39:46
Size (KB)  :  256 KB
IMG_8991_resize
12/1/2554 14:39:47
Size (KB)  :  256 KB
IMG_8997_resize
12/1/2554 14:39:49
Size (KB)  :  250 KB
IMG_8998_resize
12/1/2554 14:39:51
Size (KB)  :  257 KB
IMG_9001_resize
12/1/2554 14:39:53
Size (KB)  :  229 KB
IMG_9002_resize
12/1/2554 14:39:55
Size (KB)  :  250 KB
IMG_9004_resize
12/1/2554 14:39:57
Size (KB)  :  255 KB
IMG_9011_resize
12/1/2554 14:39:59
Size (KB)  :  267 KB
IMG_9014_resize
12/1/2554 14:40:01
Size (KB)  :  243 KB
IMG_9015_resize
12/1/2554 14:40:02
Size (KB)  :  206 KB
IMG_9018_resize
12/1/2554 14:40:04
Size (KB)  :  205 KB
IMG_9019_resize
12/1/2554 14:40:06
Size (KB)  :  213 KB
IMG_9023_resize
12/1/2554 14:40:08
Size (KB)  :  299 KB
IMG_9025_resize
12/1/2554 14:40:10
Size (KB)  :  282 KB
IMG_9038_resize
12/1/2554 14:40:11
Size (KB)  :  298 KB
IMG_9050_resize
12/1/2554 14:40:13
Size (KB)  :  275 KB
IMG_9063_resize
12/1/2554 14:40:15
Size (KB)  :  288 KB
IMG_9068_resize
12/1/2554 14:40:17
Size (KB)  :  341 KB
IMG_9070_resize
12/1/2554 14:40:20
Size (KB)  :  356 KB
IMG_9074_resize
12/1/2554 14:40:22
Size (KB)  :  330 KB
Pages:     1 2 3 4