ครูและนักเรียน ม.6 โรงเรียนโนนหันวิทยายน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

IMG_1218_resize.JPG
14/7/2553 9:34:50
Size (KB)  :  188 KB
IMG_1219_resize.JPG
14/7/2553 9:34:50
Size (KB)  :  196 KB
IMG_1220_resize.JPG
14/7/2553 9:34:51
Size (KB)  :  244 KB
IMG_1221_resize.JPG
14/7/2553 9:34:53
Size (KB)  :  125 KB
IMG_1224_resize.JPG
14/7/2553 9:34:55
Size (KB)  :  215 KB
IMG_1225_resize.JPG
14/7/2553 9:34:56
Size (KB)  :  231 KB
IMG_1227_resize.JPG
14/7/2553 9:34:57
Size (KB)  :  216 KB
IMG_1228_resize.JPG
14/7/2553 9:34:58
Size (KB)  :  230 KB
IMG_1229_resize.JPG
14/7/2553 9:34:58
Size (KB)  :  221 KB
IMG_1230_resize.JPG
14/7/2553 9:35:00
Size (KB)  :  208 KB
IMG_1231_resize.JPG
14/7/2553 9:35:01
Size (KB)  :  237 KB
IMG_1232_resize.JPG
14/7/2553 9:35:02
Size (KB)  :  242 KB
IMG_1233_resize.JPG
14/7/2553 9:35:03
Size (KB)  :  233 KB
IMG_1235_resize.JPG
14/7/2553 9:35:04
Size (KB)  :  239 KB
IMG_1236_resize.JPG
14/7/2553 9:35:05
Size (KB)  :  221 KB
IMG_1237_resize.JPG
14/7/2553 9:35:06
Size (KB)  :  170 KB
IMG_1238_resize.JPG
14/7/2553 9:35:07
Size (KB)  :  266 KB
IMG_1240_resize.JPG
14/7/2553 9:35:08
Size (KB)  :  262 KB
IMG_1241_resize.JPG
14/7/2553 9:35:09
Size (KB)  :  307 KB
IMG_1242_resize.JPG
14/7/2553 9:35:11
Size (KB)  :  257 KB
Pages:     1 2 3 4 5