พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงไนติงเกล

Thumbnail Image Table
IMG_0756_resize
2/7/2553 16:05:20
Size (KB)  :  241 KB
IMG_0758_resize
2/7/2553 16:05:21
Size (KB)  :  216 KB
IMG_0760_resize
2/7/2553 16:05:22
Size (KB)  :  185 KB
IMG_0761_resize
2/7/2553 16:05:23
Size (KB)  :  206 KB
IMG_0763_resize
2/7/2553 16:05:24
Size (KB)  :  240 KB
IMG_0764_resize
2/7/2553 16:05:25
Size (KB)  :  212 KB
IMG_0766_resize
2/7/2553 16:05:26
Size (KB)  :  213 KB
IMG_0768_resize
2/7/2553 16:05:27
Size (KB)  :  234 KB
IMG_0771_resize
2/7/2553 16:05:28
Size (KB)  :  215 KB
IMG_0783_resize
2/7/2553 16:05:29
Size (KB)  :  185 KB
IMG_0785_resize
2/7/2553 16:05:30
Size (KB)  :  176 KB
IMG_0790_resize
2/7/2553 16:05:31
Size (KB)  :  197 KB
IMG_0791_resize
2/7/2553 16:05:32
Size (KB)  :  149 KB
IMG_0792_resize
2/7/2553 16:05:33
Size (KB)  :  204 KB
IMG_0806_resize
2/7/2553 16:05:34
Size (KB)  :  114 KB
IMG_0809_resize
2/7/2553 16:05:35
Size (KB)  :  265 KB
IMG_0811_resize
2/7/2553 16:05:36
Size (KB)  :  191 KB
IMG_0812_resize
2/7/2553 16:05:38
Size (KB)  :  132 KB
IMG_0813_resize
2/7/2553 16:05:39
Size (KB)  :  181 KB
IMG_0820_resize
2/7/2553 16:05:40
Size (KB)  :  162 KB
IMG_0839_resize
2/7/2553 16:05:41
Size (KB)  :  302 KB
IMG_0850_resize
2/7/2553 16:05:42
Size (KB)  :  314 KB
IMG_0857_resize
2/7/2553 16:05:43
Size (KB)  :  331 KB
IMG_0861_resize
2/7/2553 16:05:44
Size (KB)  :  259 KB
IMG_5551_resize
2/7/2553 16:05:45
Size (KB)  :  193 KB
IMG_5555_resize
2/7/2553 16:05:46
Size (KB)  :  216 KB
IMG_5601_resize
2/7/2553 16:05:47
Size (KB)  :  251 KB
IMG_5602_resize
2/7/2553 16:05:49
Size (KB)  :  288 KB
IMG_5603_resize
2/7/2553 16:05:50
Size (KB)  :  272 KB
IMG_5607_resize
2/7/2553 16:05:51
Size (KB)  :  242 KB
Pages:     1 2