ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร

Thumbnail Image Table
IMG_3417_resize
13/1/2553 12:02:45

Size (KB)  :  214 KB
IMG_3450_resize
13/1/2553 12:02:48

Size (KB)  :  87 KB
IMG_3454_resize
13/1/2553 12:02:49

Size (KB)  :  190 KB
IMG_3461_resize
13/1/2553 12:02:51

Size (KB)  :  85 KB
IMG_3463_resize
13/1/2553 12:02:53

Size (KB)  :  184 KB
IMG_3466_resize
13/1/2553 12:02:55

Size (KB)  :  96 KB
IMG_3475_resize
13/1/2553 12:02:57

Size (KB)  :  110 KB
IMG_3481_resize
13/1/2553 12:02:58

Size (KB)  :  189 KB
IMG_3490_resize
13/1/2553 12:03:00

Size (KB)  :  191 KB
IMG_3494_resize
13/1/2553 12:03:02

Size (KB)  :  164 KB
IMG_3496_resize
13/1/2553 12:03:04

Size (KB)  :  172 KB
IMG_3497_resize
13/1/2553 12:03:06

Size (KB)  :  179 KB
IMG_3499_resize
13/1/2553 12:03:07

Size (KB)  :  182 KB
IMG_3537_resize
13/1/2553 12:03:09

Size (KB)  :  189 KB
IMG_3538_resize
13/1/2553 12:03:11

Size (KB)  :  147 KB
IMG_3545_resize
13/1/2553 12:03:12

Size (KB)  :  198 KB
IMG_3554_resize
13/1/2553 12:03:14

Size (KB)  :  150 KB
IMG_3556_resize
13/1/2553 12:03:15

Size (KB)  :  174 KB
IMG_3562_resize
13/1/2553 12:03:17

Size (KB)  :  173 KB
IMG_3566_resize
13/1/2553 12:03:19

Size (KB)  :  172 KB
IMG_3583_resize
13/1/2553 12:03:20

Size (KB)  :  161 KB
IMG_3588_resize
13/1/2553 12:03:22

Size (KB)  :  162 KB
IMG_3592_resize
13/1/2553 12:03:26

Size (KB)  :  185 KB
IMG_3597_resize
13/1/2553 12:03:28

Size (KB)  :  108 KB
IMG_3606_resize
13/1/2553 12:03:30

Size (KB)  :  138 KB
IMG_3608_resize
13/1/2553 12:03:31

Size (KB)  :  185 KB
IMG_3632_resize
13/1/2553 12:03:33

Size (KB)  :  201 KB
IMG_3660_resize
13/1/2553 12:03:35

Size (KB)  :  212 KB
IMG_3753_resize
13/1/2553 12:03:37

Size (KB)  :  163 KB
IMG_3756_resize
13/1/2553 12:03:38

Size (KB)  :  206 KB
IMG_3777_resize
13/1/2553 12:03:40

Size (KB)  :  174 KB
IMG_3779_resize
13/1/2553 12:03:41

Size (KB)  :  181 KB
IMG_3851_resize
13/1/2553 12:03:43

Size (KB)  :  296 KB
IMG_3873_resize
13/1/2553 12:03:45

Size (KB)  :  313 KB
IMG_3876_resize
13/1/2553 12:03:46

Size (KB)  :  352 KB
IMG_3892_resize
13/1/2553 12:03:48

Size (KB)  :  208 KB
IMG_3899_resize
13/1/2553 12:03:49

Size (KB)  :  293 KB
IMG_3905_resize
13/1/2553 12:03:51

Size (KB)  :  319 KB
IMG_3910_resize
13/1/2553 12:03:53

Size (KB)  :  310 KB
IMG_3914_resize
13/1/2553 12:03:54

Size (KB)  :  214 KB
IMG_3924_resize
13/1/2553 12:03:56

Size (KB)  :  238 KB
IMG_3980_resize
13/1/2553 12:03:57

Size (KB)  :  188 KB
IMG_3989_resize
13/1/2553 12:03:59

Size (KB)  :  212 KB
IMG_3998_resize
13/1/2553 12:04:01

Size (KB)  :  247 KB
IMG_4011_resize
13/1/2553 12:04:02

Size (KB)  :  315 KB
IMG_4020_resize
13/1/2553 12:04:04

Size (KB)  :  298 KB
IMG_4044_resize
13/1/2553 12:04:05

Size (KB)  :  250 KB
IMG_4045_resize
13/1/2553 12:04:07

Size (KB)  :  201 KB
IMG_4047_resize
13/1/2553 12:04:08

Size (KB)  :  229 KB
IMG_4052_resize
13/1/2553 12:04:10

Size (KB)  :  225 KB
Pages:     1 2 3