ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร

Thumbnail Image Table
IMG_0363_resize
13/1/2553 10:39:24

Size (KB)  :  154 KB
IMG_0364_resize
13/1/2553 10:39:26

Size (KB)  :  162 KB
IMG_0369_resize
13/1/2553 10:39:30

Size (KB)  :  141 KB
IMG_0374_resize
13/1/2553 10:39:31

Size (KB)  :  118 KB
IMG_0375_resize
13/1/2553 10:39:32

Size (KB)  :  138 KB
IMG_0377_resize
13/1/2553 10:39:33

Size (KB)  :  136 KB
IMG_0380_resize
13/1/2553 10:39:34

Size (KB)  :  134 KB
IMG_0385_resize
13/1/2553 10:39:36

Size (KB)  :  122 KB
IMG_0397_resize
13/1/2553 10:39:37

Size (KB)  :  149 KB
IMG_0400_resize
13/1/2553 10:39:38

Size (KB)  :  132 KB
IMG_0403_resize
13/1/2553 10:39:39

Size (KB)  :  156 KB
IMG_0413_resize
13/1/2553 10:39:41

Size (KB)  :  151 KB
IMG_0427_resize
13/1/2553 10:39:42

Size (KB)  :  59 KB
IMG_0432_resize
13/1/2553 10:39:47

Size (KB)  :  129 KB
IMG_0439_resize
13/1/2553 10:39:49

Size (KB)  :  129 KB
IMG_0467_resize
13/1/2553 10:39:50

Size (KB)  :  166 KB
IMG_0476_resize
13/1/2553 10:39:52

Size (KB)  :  109 KB
IMG_0484_resize
13/1/2553 10:39:54

Size (KB)  :  121 KB
IMG_0486_resize
13/1/2553 10:39:55

Size (KB)  :  116 KB
IMG_0487_resize
13/1/2553 10:39:56

Size (KB)  :  149 KB
IMG_0490_resize
13/1/2553 10:39:59

Size (KB)  :  115 KB
IMG_0510_resize
13/1/2553 10:40:00

Size (KB)  :  121 KB
IMG_0518_resize
13/1/2553 10:40:02

Size (KB)  :  133 KB
IMG_0528_resize
13/1/2553 10:40:03

Size (KB)  :  126 KB
IMG_0530_resize
13/1/2553 10:40:05

Size (KB)  :  124 KB
IMG_0531_resize
13/1/2553 10:40:06

Size (KB)  :  133 KB
IMG_0534_resize
13/1/2553 10:40:07

Size (KB)  :  128 KB
IMG_0536_resize
13/1/2553 10:40:08

Size (KB)  :  121 KB
IMG_0538_resize
13/1/2553 10:40:10

Size (KB)  :  139 KB
IMG_0540_resize
13/1/2553 10:40:11

Size (KB)  :  125 KB
IMG_0541_resize
13/1/2553 10:40:12

Size (KB)  :  141 KB
IMG_0546_resize
13/1/2553 10:40:15

Size (KB)  :  111 KB
IMG_0548_resize
13/1/2553 10:40:16

Size (KB)  :  118 KB
IMG_0554_resize
13/1/2553 10:40:17

Size (KB)  :  147 KB
IMG_0559_resize
13/1/2553 10:40:19

Size (KB)  :  62 KB
IMG_0562_resize
13/1/2553 10:40:20

Size (KB)  :  111 KB
IMG_0570_resize
13/1/2553 10:40:25

Size (KB)  :  171 KB
IMG_0572_resize
13/1/2553 10:40:27

Size (KB)  :  121 KB
IMG_0573_resize
13/1/2553 10:40:28

Size (KB)  :  125 KB
IMG_0574_resize
13/1/2553 10:40:29

Size (KB)  :  108 KB
IMG_0576_resize
13/1/2553 10:40:31

Size (KB)  :  178 KB
IMG_0587_resize
13/1/2553 10:40:32

Size (KB)  :  125 KB
IMG_0588_resize
13/1/2553 10:40:33

Size (KB)  :  127 KB
IMG_0596_resize
13/1/2553 10:40:35

Size (KB)  :  121 KB
IMG_0606_resize
13/1/2553 10:40:36

Size (KB)  :  122 KB
IMG_0617_resize
13/1/2553 10:40:38

Size (KB)  :  66 KB
IMG_0650_resize
13/1/2553 10:40:40

Size (KB)  :  114 KB
IMG_0678_resize
13/1/2553 10:40:43

Size (KB)  :  184 KB
IMG_0680_resize
13/1/2553 10:40:45

Size (KB)  :  79 KB
IMG_0682_resize
13/1/2553 10:40:46

Size (KB)  :  177 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6