อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติไต้หวัน ที่จะมาศึกษาดูงาน และเป็นอาสาสมัครในการสอนภาษาจีน และคอมพิวเตอร์

Thumbnail Image Table
IMG_7398.JPG.JPG
8/23/2009 11:23:04 AM
Size (KB)  :  1,756 KB
IMG_7401.JPG.JPG
8/23/2009 11:56:08 AM
Size (KB)  :  1,933 KB
IMG_7402.JPG.JPG
8/23/2009 11:56:26 AM
Size (KB)  :  1,709 KB
IMG_7403.JPG.JPG
8/23/2009 11:56:42 AM
Size (KB)  :  1,725 KB
IMG_7404.JPG.JPG
8/23/2009 12:07:42 PM
Size (KB)  :  1,689 KB
IMG_7406.JPG.JPG
8/23/2009 12:11:00 PM
Size (KB)  :  1,693 KB
IMG_7407.JPG.JPG
8/23/2009 12:14:00 PM
Size (KB)  :  1,677 KB
IMG_7408.JPG.JPG
8/23/2009 12:22:26 PM
Size (KB)  :  1,687 KB
IMG_7409.JPG.JPG
8/23/2009 12:28:52 PM
Size (KB)  :  1,650 KB
IMG_7411.JPG.JPG
8/23/2009 12:33:24 PM
Size (KB)  :  1,889 KB
IMG_7413.JPG.JPG
8/23/2009 2:31:40 PM
Size (KB)  :  1,592 KB
IMG_7417.JPG.JPG
8/23/2009 2:42:32 PM
Size (KB)  :  1,520 KB
IMG_7421.JPG.JPG
8/30/2009 12:56:58 PM
Size (KB)  :  2,139 KB
IMG_7423.JPG.JPG
8/30/2009 12:56:36 PM
Size (KB)  :  2,096 KB
IMG_7425.JPG.JPG
8/30/2009 12:56:25 PM
Size (KB)  :  2,183 KB
IMG_7428.JPG.JPG
8/23/2009 2:54:18 PM
Size (KB)  :  2,023 KB
IMG_7568.JPG.JPG
8/28/2009 3:22:16 PM
Size (KB)  :  1,775 KB
IMG_7570.JPG.JPG
8/28/2009 3:22:34 PM
Size (KB)  :  1,832 KB
IMG_7571.JPG.JPG
8/28/2009 3:22:50 PM
Size (KB)  :  1,702 KB
IMG_7572.JPG.JPG
8/28/2009 3:22:58 PM
Size (KB)  :  1,690 KB
IMG_7575.JPG.JPG
8/28/2009 3:24:12 PM
Size (KB)  :  1,692 KB
IMG_7576.JPG.JPG
8/28/2009 3:27:08 PM
Size (KB)  :  1,552 KB
IMG_7602.JPG.JPG
8/29/2009 8:58:36 PM
Size (KB)  :  1,632 KB
IMG_7606.JPG.JPG
8/29/2009 9:00:24 PM
Size (KB)  :  1,641 KB
IMG_7609.JPG.JPG
8/30/2009 12:52:11 PM
Size (KB)  :  2,063 KB
Pages:     1 2