พิธีมอบหมวก และ เข็มชั้นปีพร้อมพิธีมอบตะเกียงไนติงเกล  |  ถ่ายภาพโดย ชัยวัฒน์ วัลละภา  |  7/1/2009
 
Thumbnail Image Table
IMG_6306_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:27:57 PM
Size (KB): 165 KB
IMG_6307_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:27:58 PM
Size (KB): 283 KB
IMG_6312_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:04 PM
Size (KB): 268 KB
IMG_6314_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:07 PM
Size (KB): 264 KB
IMG_6315_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:09 PM
Size (KB): 243 KB
IMG_6316_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:10 PM
Size (KB): 251 KB
IMG_6317_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:11 PM
Size (KB): 208 KB
IMG_6318_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:12 PM
Size (KB): 243 KB
IMG_6319_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:13 PM
Size (KB): 215 KB
IMG_6321_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:16 PM
Size (KB): 215 KB
IMG_6323_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:18 PM
Size (KB): 278 KB
IMG_6324_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:20 PM
Size (KB): 236 KB
IMG_6325_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:21 PM
Size (KB): 248 KB
IMG_6328_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:25 PM
Size (KB): 293 KB
IMG_6329_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:26 PM
Size (KB): 167 KB
IMG_6330_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:28 PM
Size (KB): 223 KB
IMG_6332_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:30 PM
Size (KB): 244 KB
IMG_6333_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:31 PM
Size (KB): 277 KB
IMG_6336_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:35 PM
Size (KB): 227 KB
IMG_6337_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:36 PM
Size (KB): 269 KB
IMG_6338_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:37 PM
Size (KB): 274 KB
IMG_6339_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:38 PM
Size (KB): 231 KB
IMG_6340_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:40 PM
Size (KB): 222 KB
IMG_6341_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:41 PM
Size (KB): 262 KB
IMG_6342_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:42 PM
Size (KB): 253 KB
IMG_6345_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:45 PM
Size (KB): 346 KB
IMG_6346_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:46 PM
Size (KB): 291 KB
IMG_6347_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:47 PM
Size (KB): 303 KB
IMG_6348_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:48 PM
Size (KB): 331 KB
IMG_6349_resize.JPG
Date: 7/3/2009 3:28:50 PM
Size (KB): 372 KB
Pages:     1 2 3