ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตรและงานราตรีบัณฑิต รุ่นที่ 5

IMG_1813_resize
27/1/2552 15:19:48

Size (KB)  :  167 KB
IMG_1815_resize
27/1/2552 15:19:49

Size (KB)  :  179 KB
IMG_1817_resize
27/1/2552 15:19:51

Size (KB)  :  204 KB
IMG_1818_resize
27/1/2552 15:19:52

Size (KB)  :  176 KB
IMG_1819_resize
27/1/2552 15:19:54

Size (KB)  :  200 KB
IMG_1820_resize
27/1/2552 15:19:55

Size (KB)  :  184 KB
IMG_1822_resize
27/1/2552 15:19:56

Size (KB)  :  204 KB
IMG_1823_resize
27/1/2552 15:19:58

Size (KB)  :  181 KB
IMG_1824_resize
27/1/2552 15:19:59

Size (KB)  :  162 KB
IMG_1825_resize
27/1/2552 15:20:00

Size (KB)  :  179 KB
IMG_1826_resize
27/1/2552 15:20:02

Size (KB)  :  178 KB
IMG_1834_resize
27/1/2552 15:20:04

Size (KB)  :  124 KB
IMG_1837_resize
27/1/2552 15:20:05

Size (KB)  :  122 KB
IMG_1839_resize
27/1/2552 15:20:07

Size (KB)  :  191 KB
IMG_1842_resize
27/1/2552 15:20:08

Size (KB)  :  257 KB
IMG_1843_resize
27/1/2552 15:20:09

Size (KB)  :  164 KB
IMG_1846_resize
27/1/2552 15:20:11

Size (KB)  :  159 KB
IMG_1847_resize
27/1/2552 15:20:12

Size (KB)  :  228 KB
IMG_1849_resize
27/1/2552 15:20:13

Size (KB)  :  237 KB
IMG_1850_resize
27/1/2552 15:20:15

Size (KB)  :  128 KB
IMG_1851_resize
27/1/2552 15:20:17

Size (KB)  :  124 KB
IMG_1852_resize
27/1/2552 15:20:19

Size (KB)  :  143 KB
IMG_1853_resize
27/1/2552 15:20:21

Size (KB)  :  185 KB
IMG_1854_resize
27/1/2552 15:20:22

Size (KB)  :  177 KB
IMG_1855_resize
27/1/2552 15:20:23

Size (KB)  :  146 KB
Pages:     1 2 3