ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร รุ่นที่ 5

IMG_2193_resize
27/1/2552 15:15:22

Size (KB)  :  349 KB
IMG_2195_resize
27/1/2552 15:15:23

Size (KB)  :  324 KB
IMG_2198_resize
27/1/2552 15:15:25

Size (KB)  :  291 KB
IMG_2199_resize
27/1/2552 15:15:26

Size (KB)  :  272 KB
IMG_2200_resize
27/1/2552 15:15:27

Size (KB)  :  290 KB
IMG_2202_resize
27/1/2552 15:15:29

Size (KB)  :  278 KB
IMG_2203_resize
27/1/2552 15:15:30

Size (KB)  :  262 KB
IMG_2205_resize
27/1/2552 15:15:31

Size (KB)  :  308 KB
IMG_2207_resize
27/1/2552 15:15:32

Size (KB)  :  291 KB
IMG_2210_resize
27/1/2552 15:15:33

Size (KB)  :  235 KB
IMG_2212_resize
27/1/2552 15:15:35

Size (KB)  :  279 KB
IMG_2213_resize
27/1/2552 15:15:37

Size (KB)  :  169 KB
IMG_2217_resize
27/1/2552 15:15:38

Size (KB)  :  307 KB
IMG_2219_resize
27/1/2552 15:15:39

Size (KB)  :  310 KB
IMG_2221_resize
27/1/2552 15:15:40

Size (KB)  :  295 KB
IMG_2222_resize
27/1/2552 15:15:42

Size (KB)  :  287 KB
IMG_2224_resize
27/1/2552 15:15:43

Size (KB)  :  256 KB
IMG_2225_resize
27/1/2552 15:15:44

Size (KB)  :  255 KB
IMG_2227_resize
27/1/2552 15:15:46

Size (KB)  :  257 KB
IMG_2228_resize
27/1/2552 15:15:47

Size (KB)  :  261 KB
IMG_2231_resize
27/1/2552 15:15:48

Size (KB)  :  260 KB
IMG_2234_resize
27/1/2552 15:15:49

Size (KB)  :  199 KB
IMG_2235_resize
27/1/2552 15:15:51

Size (KB)  :  242 KB
IMG_2237_resize
27/1/2552 15:15:52

Size (KB)  :  278 KB
IMG_2245_resize
27/1/2552 15:15:53

Size (KB)  :  273 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7