การบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง

Thumbnail Image Table
IMG_4205_resize
12/5/2552 10:18:54
Size (KB)  :  269 KB
IMG_4207_resize
12/5/2552 10:18:55
Size (KB)  :  234 KB
IMG_4208_resize
12/5/2552 10:18:57
Size (KB)  :  273 KB
IMG_4211_resize
12/5/2552 10:18:58
Size (KB)  :  253 KB
IMG_4213_resize
12/5/2552 10:18:59
Size (KB)  :  244 KB
IMG_4232_resize
12/5/2552 10:19:00
Size (KB)  :  206 KB
IMG_4241_resize
12/5/2552 10:19:02
Size (KB)  :  248 KB
IMG_4243_resize
12/5/2552 10:19:03
Size (KB)  :  261 KB
IMG_4249_resize
12/5/2552 10:19:04
Size (KB)  :  214 KB
IMG_4255_resize
12/5/2552 10:19:05
Size (KB)  :  263 KB
IMG_4260_resize
12/5/2552 10:19:07
Size (KB)  :  260 KB
IMG_4264_resize
12/5/2552 10:19:08
Size (KB)  :  275 KB
IMG_4265_resize
12/5/2552 10:19:09
Size (KB)  :  255 KB
IMG_4272_resize
12/5/2552 10:19:11
Size (KB)  :  260 KB
IMG_4274_resize
12/5/2552 10:19:12
Size (KB)  :  252 KB
IMG_4278_resize
12/5/2552 10:19:13
Size (KB)  :  251 KB
IMG_4279_resize
12/5/2552 10:19:15
Size (KB)  :  254 KB
IMG_4280_resize
12/5/2552 10:19:16
Size (KB)  :  247 KB
IMG_4281_resize
12/5/2552 10:19:17
Size (KB)  :  250 KB
IMG_4283_resize
12/5/2552 10:19:19
Size (KB)  :  245 KB
Pages:     1 2 3