ทูตไต้หวัน เซ็นต์สัญญา และเปิดศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

Thumbnail Image Table
IMG_7269edit.jpg
6/8/2551 19:03:46

Size (KB)  :  1,256 KB
IMG_7280e.jpg
6/8/2551 19:04:45

Size (KB)  :  1,217 KB
IMG_7281.JPG
6/8/2551 14:52:04

Size (KB)  :  1,124 KB
IMG_7291.JPG
6/8/2551 14:55:38

Size (KB)  :  987 KB
IMG_7294.JPG
6/8/2551 14:56:16

Size (KB)  :  1,146 KB
IMG_7296.JPG
6/8/2551 14:56:50

Size (KB)  :  1,129 KB
IMG_7300.JPG
6/8/2551 14:58:24

Size (KB)  :  1,053 KB
IMG_7308.JPG
6/8/2551 14:59:44

Size (KB)  :  828 KB
IMG_7309.JPG
6/8/2551 14:59:50

Size (KB)  :  855 KB
IMG_7310.JPG
6/8/2551 15:00:16

Size (KB)  :  1,046 KB
IMG_7312.JPG
6/8/2551 15:00:36

Size (KB)  :  982 KB
IMG_7315.JPG
6/8/2551 15:01:54

Size (KB)  :  1,088 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7