พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล

Thumbnail Image Table
IMG_5041_resize
10/7/2551 10:27:57

Size (KB)  :  179 KB
IMG_5042_resize
10/7/2551 10:27:59

Size (KB)  :  230 KB
IMG_5043_resize
10/7/2551 10:28:01

Size (KB)  :  243 KB
IMG_5044_resize
10/7/2551 10:28:02

Size (KB)  :  264 KB
IMG_5045_resize
10/7/2551 10:28:04

Size (KB)  :  262 KB
IMG_5046_resize
10/7/2551 10:28:05

Size (KB)  :  239 KB
IMG_5047_resize
10/7/2551 10:28:07

Size (KB)  :  253 KB
IMG_5049_resize
10/7/2551 10:28:08

Size (KB)  :  244 KB
IMG_5050_resize
10/7/2551 10:28:10

Size (KB)  :  253 KB
IMG_5051_resize
10/7/2551 10:28:11

Size (KB)  :  237 KB
IMG_5052_resize
10/7/2551 10:28:13

Size (KB)  :  232 KB
IMG_5053_resize
10/7/2551 10:28:14

Size (KB)  :  192 KB
IMG_5054_resize
10/7/2551 10:28:16

Size (KB)  :  235 KB
IMG_5055_resize
10/7/2551 10:28:17

Size (KB)  :  221 KB
IMG_5057_resize
10/7/2551 10:28:19

Size (KB)  :  193 KB
IMG_5058_resize
10/7/2551 10:28:20

Size (KB)  :  190 KB
IMG_5059_resize
10/7/2551 10:28:22

Size (KB)  :  246 KB
IMG_5060_resize
10/7/2551 10:28:24

Size (KB)  :  236 KB
IMG_5061_resize
10/7/2551 10:28:25

Size (KB)  :  240 KB
IMG_5062_resize
10/7/2551 10:28:27

Size (KB)  :  253 KB
IMG_5063_resize
10/7/2551 10:28:28

Size (KB)  :  184 KB
IMG_5064_resize
10/7/2551 10:28:30

Size (KB)  :  186 KB
IMG_5065_resize
10/7/2551 10:28:31

Size (KB)  :  249 KB
IMG_5066_resize
10/7/2551 10:28:33

Size (KB)  :  225 KB
IMG_5067_resize
10/7/2551 10:28:34

Size (KB)  :  245 KB
IMG_5068_resize
10/7/2551 10:28:36

Size (KB)  :  190 KB
IMG_5069_resize
10/7/2551 10:28:37

Size (KB)  :  235 KB
IMG_5070_resize
10/7/2551 10:28:39

Size (KB)  :  220 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6