พิธีไหว้ครู

IMG_6571_resize
8/7/2551 16:41:20

Size (KB)  :  223 KB
IMG_6572_resize
8/7/2551 16:41:22

Size (KB)  :  239 KB
IMG_6573_resize
8/7/2551 16:41:23

Size (KB)  :  241 KB
IMG_6574_resize
8/7/2551 16:41:25

Size (KB)  :  276 KB
IMG_6575_resize
8/7/2551 16:41:26

Size (KB)  :  237 KB
IMG_6578_resize
8/7/2551 16:41:27

Size (KB)  :  195 KB
IMG_6579_resize
8/7/2551 16:41:29

Size (KB)  :  213 KB
IMG_6580_resize
8/7/2551 16:41:30

Size (KB)  :  215 KB
IMG_6581_resize
8/7/2551 16:41:31

Size (KB)  :  230 KB
IMG_6582_resize
8/7/2551 16:41:33

Size (KB)  :  255 KB
IMG_6583_resize
8/7/2551 16:41:35

Size (KB)  :  238 KB
IMG_6584_resize
8/7/2551 16:41:38

Size (KB)  :  231 KB
IMG_6585_resize
8/7/2551 16:41:39

Size (KB)  :  263 KB
IMG_6586_resize
8/7/2551 16:41:41

Size (KB)  :  237 KB
IMG_6587_resize
8/7/2551 16:41:43

Size (KB)  :  238 KB
IMG_6588_resize
8/7/2551 16:41:45

Size (KB)  :  229 KB
IMG_6589_resize
8/7/2551 16:41:47

Size (KB)  :  187 KB
IMG_6590_resize
8/7/2551 16:41:48

Size (KB)  :  254 KB
IMG_6591_resize
8/7/2551 16:41:50

Size (KB)  :  249 KB
IMG_6592_resize
8/7/2551 16:41:52

Size (KB)  :  235 KB
IMG_6593_resize
8/7/2551 16:41:54

Size (KB)  :  169 KB
IMG_6594_resize
8/7/2551 16:41:55

Size (KB)  :  165 KB
IMG_6595_resize
8/7/2551 16:41:57

Size (KB)  :  162 KB
IMG_6596_resize
8/7/2551 16:41:58

Size (KB)  :  219 KB
IMG_6597_resize
8/7/2551 16:42:00

Size (KB)  :  217 KB
IMG_6598_resize
8/7/2551 16:42:01

Size (KB)  :  204 KB
IMG_6599_resize
8/7/2551 16:42:03

Size (KB)  :  200 KB
IMG_6600_resize
8/7/2551 16:42:04

Size (KB)  :  223 KB
IMG_6601_resize
8/7/2551 16:42:06

Size (KB)  :  227 KB
IMG_6602_resize
8/7/2551 16:42:07

Size (KB)  :  214 KB
IMG_6603_resize
8/7/2551 16:42:09

Size (KB)  :  213 KB
IMG_6604_resize
8/7/2551 16:42:11

Size (KB)  :  210 KB
IMG_6605_resize
8/7/2551 16:42:12

Size (KB)  :  229 KB
IMG_6606_resize
8/7/2551 16:42:14

Size (KB)  :  219 KB
IMG_6607_resize
8/7/2551 16:42:15

Size (KB)  :  231 KB
IMG_6608_resize
8/7/2551 16:42:17

Size (KB)  :  224 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6