ประมวลภาพพิธีเปิดการโต้วาที 9 กันยายน 51 โดยท่าน รศ.ยุพิน เตชะมณี รองอธิการบดี

Thumbnail Image Table
MVC-002F.JPG
10/9/2551 11:42:56

Size (KB)  :  128 KB
MVC-003F.JPG
10/9/2551 12:21:00

Size (KB)  :  128 KB
MVC-004F.JPG
10/9/2551 12:21:32

Size (KB)  :  131 KB
MVC-005F.JPG
10/9/2551 12:21:52

Size (KB)  :  128 KB
MVC-006F.JPG
10/9/2551 12:25:54

Size (KB)  :  124 KB
MVC-007F.JPG
10/9/2551 12:26:14

Size (KB)  :  127 KB
MVC-008F.JPG
10/9/2551 12:26:30

Size (KB)  :  126 KB
MVC-009F.JPG
10/9/2551 12:26:46

Size (KB)  :  129 KB
Pages:     1 2 3 4 5