ประมวลภาพพิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงไนติงเกล 2549

P1030459_resize.JPG
29/5/2550 11:33:52

Size (KB)  :  215 KB
P1030463_resize.JPG
29/5/2550 11:33:54

Size (KB)  :  212 KB
P1030469_resize.JPG
29/5/2550 11:33:54

Size (KB)  :  210 KB
P1030472_resize.JPG
29/5/2550 11:33:56

Size (KB)  :  225 KB
P1030476_resize.JPG
29/5/2550 11:33:58

Size (KB)  :  205 KB
P1030481_resize.JPG
29/5/2550 11:33:58

Size (KB)  :  232 KB
P1030482_resize.JPG
29/5/2550 11:34:00

Size (KB)  :  218 KB
P1030483_resize.JPG
29/5/2550 11:34:02

Size (KB)  :  234 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11