ผลงานการออกแบบ Photoshop (โครงการอบรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ระยะเวลา 2 วัน)

001
28/8/2550 15:39:32

Size (KB)  :  312 KB
006 copy
28/8/2550 15:42:58

Size (KB)  :  198 KB
012copy
28/8/2550 15:46:56

Size (KB)  :  284 KB
0005
28/8/2550 15:29:46

Size (KB)  :  405 KB
0004
28/8/2550 15:52:22

Size (KB)  :  387 KB
m02
28/8/2550 15:52:34

Size (KB)  :  299 KB
m03
28/8/2550 15:52:46

Size (KB)  :  298 KB
nong3 copy
28/8/2550 15:49:28

Size (KB)  :  419 KB
Pages:     1 2 3 4