ประมวลภาพนักศึกษาจีน

IMG_4844
30/8/2550 8:26:44

Size (KB)  :  532 KB
IMG_4845
30/8/2550 8:26:58

Size (KB)  :  508 KB
IMG_4846
30/8/2550 8:27:06

Size (KB)  :  507 KB
IMG_4847
30/8/2550 8:27:14

Size (KB)  :  561 KB
IMG_4848
30/8/2550 8:27:22

Size (KB)  :  520 KB
IMG_4853
30/8/2550 8:45:04

Size (KB)  :  591 KB
IMG_4854
30/8/2550 8:45:22

Size (KB)  :  512 KB
IMG_4861
30/8/2550 8:59:18

Size (KB)  :  591 KB