ประมวลภาพนักศึกษาเข้าปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน ปี 2548
100_4436.JPG
100_4436.JPG
100_4437.JPG
100_4437.JPG
100_4446.JPG
100_4446.JPG
100_4462.JPG
100_4462.JPG
100_4465.JPG
100_4465.JPG
100_4470.JPG
100_4470.JPG
100_4472.JPG
100_4472.JPG
100_4477.JPG
100_4477.JPG
100_4482.JPG
100_4482.JPG
100_4492.JPG
100_4492.JPG
100_4493.JPG
100_4493.JPG
100_4494.JPG
100_4494.JPG
100_4495.JPG
100_4495.JPG
100_4506.JPG
100_4506.JPG
100_4508.JPG
100_4508.JPG
100_4512.JPG
100_4512.JPG
100_4513.JPG
100_4513.JPG
100_4514.JPG
100_4514.JPG
100_4516.JPG
100_4516.JPG
100_4517.JPG
100_4517.JPG
100_4520.JPG
100_4520.JPG
100_4523.JPG
100_4523.JPG
100_4535.JPG
100_4535.JPG
100_4562.JPG
100_4562.JPG
100_4565.JPG
100_4565.JPG
100_4566.JPG
100_4566.JPG
100_4603.JPG
100_4603.JPG
100_4610.JPG
100_4610.JPG
100_4612.JPG
100_4612.JPG
100_4613.JPG
100_4613.JPG

Page:   1  2  3 
[ Prev ]      [ Next ]